AUTOBIOGRAPHY
AUTOBIOGRAPHY
SPUITEN OF HAKKEN, NL
SPUITEN OF HAKKEN, NL
PODZEMKA, RU
PODZEMKA, RU
RADUGA, RU
RADUGA, RU
SUPERNATURAL, NL
SUPERNATURAL, NL
GASCOLAND, NL
GASCOLAND, NL
BIG SHOE, JP
BIG SHOE, JP
TO KNOW THE LAND, NL
TO KNOW THE LAND, NL
VAN ZWART NAAR GROEN, NL
VAN ZWART NAAR GROEN, NL
GOUDMIJN, NL
GOUDMIJN, NL
FINAL FANTASY #1, NL
FINAL FANTASY #1, NL
THE FLIPSIDE, NL
THE FLIPSIDE, NL
MINING, NL
MINING, NL
VIJF VOOR TWEE, NL
VIJF VOOR TWEE, NL
WINDOW WASHING, NL
WINDOW WASHING, NL
FOLLOW OUR JOG, USA
FOLLOW OUR JOG, USA
DRAWING FARNSWORTH, USA
DRAWING FARNSWORTH, USA
MOWING, USA
MOWING, USA
STEAM, USA
STEAM, USA
GREATER DETROIT, USA
GREATER DETROIT, USA
URBAN GARDEN MYTH, USA
URBAN GARDEN MYTH, USA
CORNUCOPIA, USA
CORNUCOPIA, USA
GIVING BACK TO ROME, USA
GIVING BACK TO ROME, USA
30 METERS, NL
30 METERS, NL
NEWS    CV    SOFT HEROES    CONTACT    SPONSORS    RADUGA BETA TEST  
<br>
    وفقاً القرآن الكريم فمن المحرم رمي الخبز القديم في القمامة , ويجب إكرامه<br><br>
                        بينك بونيس ينتجن طاقة من الخبز المكرم<br><br>
في العرض: الاف قطع من الخبز ونموذج عن الجهاز الذي يحول الخبز القديم إلى غاز <br>

وفقاً القرآن الكريم فمن المحرم رمي الخبز القديم في القمامة , ويجب إكرامه

بينك بونيس ينتجن طاقة من الخبز المكرم

في العرض: الاف قطع من الخبز ونموذج عن الجهاز الذي يحول الخبز القديم إلى غاز
Photo by Marc Faasse
Photo by Marc Faasse

<br>Kur'an'a göre bayat ekmek çöpe atılmaz. Ekmek kutsaldır ve yeryüzüne iade edilmelidir. <br>
<br>
Pink Pony Express kutsal kabul edilen bu ekmekten enerji üretir. <br>
<br>
Sergide binlerce bayat ekmek parçası ve onları gaza dönüştüren prototip bir öğütücü görülebilir.

Kur'an'a göre bayat ekmek çöpe atılmaz. Ekmek kutsaldır ve yeryüzüne iade edilmelidir.

Pink Pony Express kutsal kabul edilen bu ekmekten enerji üretir.

Sergide binlerce bayat ekmek parçası ve onları gaza dönüştüren prototip bir öğütücü görülebilir.
Photo by Marc Faasse
Photo by Marc Faasse

[Kolenkit, Amsterdam 2013]

SUPERNATURAL

Bu makine kutsal ekmekten enerji üretmektedir.

İslam kültüründe ekmek kutsal sayılır, ve atık olarak çöpe atılmamalıdır. Tahıla duyulan saygı sebebiyle Müslümanlar, bayat ekmeklerini toprağa geri döndürmek üzere sokağa bırakırlar.

Ancak bu yöntem farelerin artmasına sebep olduğu için, Stadsdeel West ekmekleri toplamak üzere Kolenkit’e özel ekmek kapları yerleştirdi. Bu kaplarda toplanan ekmekler yine şehrin çöp fırınlarına ulaşmaktadır.

Ekmekler, burada oksijensiz öğütme işleminden geçerek biyogaza dönüştürülür. Beyaz fıçıda, yani öğütücüde, bayat ekmek ve bakteriler bulunur. Mavi fıçılarda ise biyogaz depolanır, ve fıçılar, üzerinde yemek pişirmenin mümkün olduğu bir ocağa bağlanır.

Ekmeğin enerji değeri yüksektir. Bir somun ekmek 300 litre biyogaz üretir. Ateşi sonuna kadar açılmış bir ocak saatte ortalama 1m3 gaz (1000 litre biyogaz) yakar. Bu, 4 somun beyaz ekmekten üretilen enerji miktarına eşdeğerdir.

<br>Volgens de Koran mag oud brood niet in de vuilnisbak worden gegooid: het brood is heilig en moet teruggeven worden aan de aarde.<br><br>
 
Pink Pony Express maakt energie uit dit heilige brood.<br><br>

In de tentoonstelling zijn duizenden stukken brood te zien en een prototype vergister die oud brood omzet in gas.

Volgens de Koran mag oud brood niet in de vuilnisbak worden gegooid: het brood is heilig en moet teruggeven worden aan de aarde.

Pink Pony Express maakt energie uit dit heilige brood.

In de tentoonstelling zijn duizenden stukken brood te zien en een prototype vergister die oud brood omzet in gas.
Photo by Marc Faasse
Photo by Marc Faasse

[Kolenkit, Amsterdam 2013]

SUPERNATURAL

Deze machine maakt energie uit heilig brood.

Brood is heilig in de islamitische cultuur en mag niet als afval in de vuilnisbak worden gegooid. Uit respect voor het graan strooiden moslims hun oude brood op straat om het terug te geven aan de aarde.

Omdat er ratten op het brood afkwamen, plaatste Stadsdeel West speciale broodcontainers in de Kolenkitbuurt om te voorkomen dat er nog brood op straat werd gestrooid. Het brood uit deze containers eindigt alsnog in de afvalverbrander.

Hier wordt dit brood door een vergistingsproces omgezet tot biogas. In de witte ton, de vergister, zitten bacteriën en oud brood. De blauwe tonnen dienen als opslag voor het biogas en leiden naar het fornuis waarop gekookt wordt.

Brood heeft een hoge energiewaarde. Uit een heel brood komt 300 liter biogas. Als een pit van het fornuis vol aanstaat, verbruikt het ongeveer 1m3 aardgas (1000 liter biogas) per uur. Dat is dezelfde hoeveelheid energie als er uit vier witbroden komt.

Het brood dat hier te zien is is verzameld uit de broodcontainers over een periode van zes weken.

<br>According to the Koran old bread may not be thrown in the garbage. Bread is holy, and must be given back to the earth.<br><br>
 
Pink Pony Express makes energy from this holy bread.<br><br>

On display are thousands of pieces of bread and a prototype digester that turns old bread into gas.

According to the Koran old bread may not be thrown in the garbage. Bread is holy, and must be given back to the earth.

Pink Pony Express makes energy from this holy bread.

On display are thousands of pieces of bread and a prototype digester that turns old bread into gas.
Photo by Marc Faasse
Photo by Marc Faasse